Kinderfysiotherapie

 

Kinderfysiotherapie is een specialisme binnen de fysiotherapie dat zich richt op kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar die problemen ervaren bij het bewegen en/of bij hun motorische ontwikkeling.

 

Door te bewegen en spelen ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Goed kunnen bewegen is dus belangrijk!

Bij sommige kinderen is de ontwikkeling bedreigd, vertraagd of afwijkend. Zij hebben meer oefening en hulp nodig om bepaalde motorische vaardigheden onder de knie te krijgen.

 

De kinderfysiotherapeuten die werkzaam zijn in onze praktijk hebben een master opleiding voor kinderfysiotherapie gevolgd. Zij zijn gespecialiseerd in het observeren, onderzoeken en behandelen van kinderen en jongeren.

 

Wanneer kinderfysiotherapie?

 

Baby’s en peuters:

Kinderen worden in de eerste twee levensjaren aan huis behandeld.

 

Indicaties:

 • Voorkeurshouding en eventuele afplatting van de schedel
 • Excessief huilen en overstrekken
 • Prematuur geboren kinderen of kinderen met een te laag geboortegewicht
 • Ontwikkelingsachterstand
 • Aangeboren afwijkingen i.c.m. problemen in de motoriek
 • Te lage of te hoge spierspanning
 • Bijzondere bewegingsvormen zoals billenschuiven of tenenlopen

 

 

Kinderen van 2 tot 18 jaar:

Kinderen vanaf twee jaar worden in de praktijk behandeld:

 

Indicaties:

 • Motorische achterstand of afwijkende motoriek t.o.v. leeftijdgenootjes
 • Bewegingsangst
 • Afwijkend looppatroon
 • Veelvuldig vallen
 • Houterig bewegen en onhandigheid (bijv. veel struikelen, vallen, botsen)
 • Pijnklachten in het bewegingsapparaat
 • Hypermobiliteit
 • Orthopedische problemen
 • Fijne motoriek problemen (bijv. moeite met knippen, kleuren, tekenen) en schrijfproblemen
 • Grove motoriek problemen (bijv. moeite met hinkelen, springen, klimmen, fietsen)
 • Houdingsproblemen
 • Niet mee kunnen komen met de gymles
 • Overgewicht met motorische problemen
 • Sportblessures
 • Ademhalingsproblematiek (bijv. hyperventilatie)
 • Aangeboren afwijkingen die de motoriek beïnvloeden
 • Verminderde fysieke fitheid t.g.v. een chronische ziekte, beperking of langdurige aandoening
 • Chronische pijn of chronische vermoeidheid
 • Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke klachten
 • Psychiatrische- of gedragsproblemen die de motoriek beïnvloeden
 • Sensorische informatieverwerkingsproblemen die de ontwikkeling beïnvloeden

 

Informatie over obesitas bij kinderen

Wij bieden een speciaal programma aan voor obesitas bij kinderen.
Lees meer over ons 'Zorgprogramma Obesitas bij kinderen'.

 

Elk kind is verzekerd

Elk kind van 0-18 jaar is verzekerd voor kinderfysiotherapie. De overheid vindt kinderfysiotherapie dermate belangrijk dat het onderdeel is van de basisverzekering.

De eerste 9 behandelingen en de daaropvolgende 9 behandelingen zijn altijd verzekerd.

Bovendien is er geen sprake van eigen risico bij kinderfysiotherapie.

 

 

Gezondheidscentrum

Panhuis 52

6941 BZ Didam

 

Sportcentrum AeroFitt

Hengelderweg 18

6942 NB Didam

 

Meulenvelden

Waverlo 2

6942 RG Didam