Bedrijfsfysiotherapie

 

Bedrijfsfysiotherapie is een gespecialiseerde vorm van fysiotherapie die zich richt op de lichamelijke belasting tijdens het werk. De specialisatie vond zijn oorsprong in de fysiotherapie en de ergonomie. Een bedrijfsfysiotherapeut onderzoekt en evalueert (ongezonde) houdingen en bewegingen op de werkplek. Daarbij kan hij onderscheid maken tussen werkplek gebonden en persoonsgebonden fysieke belasting.

Na het onderzoek worden aanbevelingen gegeven op het gebied van houdings- en bewegingsinstructie, voorlichting, tillen en dragen, werkplekinrichting, hulp bij werkhervatting na ziekte, enz. De aanbevelingen kunnen zich richten op de bedrijven als geheel, maar ook op individuele werknemers.

 

Voordelen van bedrijfsfysiotherapie:

 

Voor de werkgever

 • inzicht in de oorzaken van ziekteverzuim
 • verhoging van de arbeidsproductiviteit
 • vermindering van arbeidsverzuim door klachten aan het bewegingsapparaat
 • specialistische arbozorg in samenwerking met andere disciplines
 • combinatie van preventie, interventie en curatie

 

Voor de werknemer

 • verhoging van de kwaliteit van de arbeid
 • afstemming van werkplek en arbeidsorganisatie op de fysieke mogelijkheden van de werknemer
 • grotere fysieke capaciteit en dus minder ziekte
 • vermindering van de kans op arbeidsongeschiktheid of ziekte
 • combinatie van preventie, interventie en curatie

 

Producten

 • advisering op het gebied van fysieke belasting, fysiek ergonomische adviezen, organisatorische adviezen
 • voorlichting over het lichamelijk functioneren en een verantwoorde omgang met het lichaam
 • instructie en training over tillen, dragen, werkhoudingen, duwen, trekken, enz.
 • het preventief adviseren van individuele werknemers op een bedrijfsfysiotherapeutisch spreekuur
 • individuele begeleiding van werknemers bij arbeidsreïntegratie
 • vergroten van de fysieke belastbaarheid
 • fysiotherapie in het bedrijf

 

Samenwerking met andere disciplines

Bedrijfsfysiotherapeuten werken nauw samen met andere disciplines in de zorg en de ergotherapeut van de Nieuwe Dam. De inzet van een bedrijfsfysiotherapeut vindt over het algemeen plaats in samenwerking met de arbodienst van het bedrijf.

 

Voor nadere informatie: Wilfred Kristen

telefoon: 0316 - 22 11 56

Gezondheidscentrum

Panhuis 52

6941 BZ Didam

 

Sportcentrum AeroFitt

Hengelderweg 18

6942 NB Didam

 

Meulenvelden

Waverlo 2

6942 RG Didam